Zakres wykonywanych prac

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH STROPÓW ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

POŻAR CELULOZOWY

R15 – R-120
– malowanie farbami pęczniejącymi, C1 – C5

– natrysk ogniochronny zaprawami na bazie gipsu, cementu, wełny mineralnej, wermikulitu, C1 – C4

– obudowa płytami ogniochronnymi, C1 – C2

POŻAR WĘGLOWODOROWY
PULL FIRE, JET FIRE

R15 – R240
– aplikacja dwuskładnikowych, epoksydowych pęczniejących powłok ogniochronnych dedykowanych dla przemysłu petrochemicznego, rafinerii, zbiorników paliwowych, infrastruktury gazowej, LNG oraz branży offshore

POŻAR TUNELOWY

– zabezpieczenie za pomocą płyt ogniochronnych, R15 – R240
– zabezpieczenie za pomocą natryskowych mas ogniochronnych, R15 – R240

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWCH

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych poprzez malowanie farbami
– czyszczenie strumieniowo ścierne w komorze śrutowniczej o długości 15m i szerokości 5m śrutem ostrokrawędziowym
– czyszczenie strumieniowo ścierne za pomocą piaskarek mobilnych
– metalizacja natryskowa
– mycie myjkami wysokociśnieniowymi
– zabezpieczenia chemoodporne powierzchnii
– powłoki antystatyczne
– powłoki olejoodporne
– systemy wysokotemperaturowe
– systemy CRIO

ZABEZPIECZNIE PRZECIWPOŻAROWE PRZEJŚĆ OGNIOCHRONNYCH ORAZ DYLATACJI

– zabezpieczenie ogniochronne przepustów rurowych, kablowych oraz wentylacyjnych
– zabezpieczenie ogniochronne dylatacji oraz szczelin budowlanych w ścianach i stropach
– ogniochronne kanały oddymiające, wentylacyjne, trasy kablowe
– suche zabudowy GK do odporności REI 120
– sufity podwieszane do EI 120

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH ORAZ PRZECIWWILGOCIOWYCH METODĄ NATRYSKOWĄ

– izolacja termiczna pianą poliuretanową PIR oraz PUR
– powłoki polimocznikowe posiadające właściwości:

   • hydroizolacyjne
   • chemoodporne
   • elastyczne
   • wysokotemperaturowe
   • o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

SZKOLENIE MALARZY PRZEMYSŁOWYCH

 • Trening Symulator VR
 • Szkolenie teoretyczne
 • Praktyka malarska

DORADZTWO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

– ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych
– opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
– opracowanie planów ewakuacji obiektów
– plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, oznakowanie ewakuacyjne
– symulacje pożarowe z zastosowaniem technik analizy CFD
– projektowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej
– ocena zagrożenia wybuchem, dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem

MOŻLIWOŚCI

– dysponujemy malarnią w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchnii 5000m² wraz z komorą śrutowniczą o wymiarach 15m długości, 5m szerokości

– hala Skarbimierz, 2000m²

– dysponujemy profesjonalnym sprzętem do wykonywania prac malarskich systemami 1K, 2K oraz 2K PFP

Dlaczego my?

N

Indywidualne rozwiązania

N

Wysoka jakość

N

Wykwalifikowana kadra

N

Międzynarodowe doświadczenie

N

Szerokie możliwości technologiczne